Národ

Tohto nádoru sa nevzdám. Príliš mi prirástol k srdcu.