Toľkokrát sa chodí s džbánom po vodu až pokiaľ sa nezavedie vodovod.