Zodpovednosť

Človek ktorý sa vyzúva zo zodpovednosti väčšinou smrdí.